ΑΠΟ ΤΟ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2021-2022 Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠ "HELIOS". ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΕΔΩ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021. 

Η Τεχνολογία Λογισμικού είναι το πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών που πραγματεύεται τεχνικές, μεθοδολογίες, πρακτικές και εργαλεία για την συστηματική, μεθοδική και ποσοτικοποιημένη προδιαγραφή, σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο, και συντήρηση συστημάτων λογισμικού υψηλής ποιότητας και εντός δεδομένου προϋπολογισμού και χρόνου εκτέλεσης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής (engineering). Το μάθημα καταπιάνεται με ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων όπως η προδιαγραφή λογισμικού, η αρχιτεκτονική και λεπτομερής σχεδίαση, η υλοποίηση, ο έλεγχος, η διαχείριση έργων, η διασφάλιση ποιότητας. Γίνεται αναφορά σε σύγχρονα εργαλεία και περιβάλλοντα διαχείρισης κώδικα (git), παραγωγής κώδικα και ελέγχου, καθώς και εκτενής χρήση εργαλείων και προτύπων (UML, IEEE, κ.ά.).

Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές εκπονούν σε ομάδες μια εξαμηνιαία εργασία το αντικείμενο της οποίας συζητείται σταδιακά στις διαλέξεις, καθώς και online. Η εργασία δίνει την αφορμή αξιοποίησης μεγάλου μέρους γνώσεων προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, υπηρεσιών διαδικτύου, ασφάλειας, διεπαφών κ.ά., μέσα από σύγχρονα περιβάλλοντα τεκμηρίωσης και ανάπτυξης λογισμικού.